Breguet Classique Grande Complication “Tourbillon”

1,450,000 ฿

     ศิลป์แห่งเวลาระดับ Elite ที่ยากจะหาคำบรรยาย ต้องปล่อยให้คนชมซึมซับคุณค่าของงานและตีความเพื่อชื่นชมกันเอาเอง แต่ผู้ชมงานศิลป์นั้นก็ต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่รวมกันเป็นศิลปะชิ้นนั้น ถ้าใช้เพียงความถูกใจจะบอกได้แค่สวยไม่สวยเพียงมิติเดียว เช่นเดียวกับนาฬิกา Tourbillon เรือนนี้ ที่รวมงานฝีมือช่างระดับสูงไว้มากมาย งานกิโยเช่ในทุกส่วนเพื่อความสวยงามและใช้แบ่งสัดส่วนบนหน้าปัดจากแผ่นทองชุบเงิน ในวงเวลาหลักที่ 12 นาฬิกาใช้ลาย Clous de Paris จับคู่กับหลักเวลาโรมันและเข็มทรง Breguet ถัดลงมาเป็นหน้าต่างเจาะวางที่สุดของกลไก Tourbillon แบบหมุนรอบตัวเองทุก 1 นาที ที่ล้ำค่าด้วยชุด Escapement และ Breguet Overcoil วางตัวอย่างดงามพร้อมชุดเข็มวินาทีย่อยบนกรง Tourbillon ใช้งานแกะลาย Liseret ที่เป็นจุดต่อเนื่องคล้ายไข่ปลาแบ่งสัดส่วนร่วมกับวงเวลาหลัก ทางทิศ 3 นาฬิกาวางเข็มบอกเวลา 24 ชั่วโมงชนิด Retrograde ลงบนลายแกะ Grain D’orge หรือ Barleycorn และสุดท้ายกับ Vagues de Genève หรือ Geneva waves ทรงพัดสำหรับแสดงเข็มบอกระดับพลังงานจากเครื่องไขลานระดับ 50 ชั่วโมง อลังการศิลป์ในด้านหลังด้วย Rose Engine ในตำนาน ที่สื่อถึงเครื่อง Rose Engine สำหรับแกะลายกิโยเช่และลวดลายอันอ่อนช้อยจากฝีมือช่างที่คล้ายดอกไม้ประดับทั่วกลไกบนทองคำล้ำค่า ยิ่งชวนดูน่าอบอุ่น ทั้งหมดถูกแสดงภายใต้ตัวเรือนทองคำขนาด 39 มม. เซาะร่องแบบ Breguet และใข้สายหนังเพิ่มความหรูหราอบอุ่นให้กับนาฬิกยิ่งขึ้น ทั้งหมดคือกลไกและงานฝีมือระดับสูงในรวมในนาฬิกเรือนนี้ สุดท้ายอยู่ที่คุณๆ จะซึมซับคุณค่าและความงามของนาฬิกาที่เป็นดังรถ Rolls-Royce บนข้อมือเรือนนี้อย่างไร รุ่นนี้ออกใหม่ 4,xxx,xxx ก่วาบาท                                                                               

การรับประกันสินค้า

                  ทาง Pixiu Watch และผู้ร่วมทีมทุกคนมีความมุ่งมั่นและตั่งใจอย่างยิ่งในการคัดสรร และตรวจสอบนาฬิกาทุกเรือน ที่เราได้รับเข้ามาอย่างละเอียดและแม่นยำที่สุดอย่างเต็มความสามารถ แต่เนื่องด้วยปัยจัยที่มากมากที่มีผลต่อการทำงานของนาฬิกาอาจทำให้ ทางเราก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกปัจจัย ทางเราจึงไม่สามารถการันตีได้100% ว่านาฬิกาจากทางร้านจะสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์เท่ากับของใหม่ที่ออกจากทาง Boutique ทำให้ทาง Pixiu Watch ของเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับประกันช่องว่างของสภาพนาฬิกาที่เราตรวจสอบได้ไม่หมด ด้วยการ รับประกันการทำงานของตัวกลไกของนาฬิกาที่ซื้อหรือเทรดจากทางร้าน เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม นับตั่งแต่วันที่ซื้อหรือเทรด พื่อความสบายใจแก่ลูกค้าและนักสะสมทุกท่าน หากมีว่ามีการทำงานที่ผิดปกติหรือเดินช้า-เร็ว จากมาตรฐาน โดยไม่ได้เกิดจากการใช้งานที่ผิดจากทางลูกค้าแล้ว เรายินดีซ่อมบำรุงให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆภายในระยะเวลาประกัน และ หากมีอะไหล่ที่ชำรุด ทาง Pixiu Watch จะใช้อะไหล่แท้จากศูนย์ Service ของแบรนด์นั้นๆทั้งหมด

      

การรับซื้อและเทรดคืน

                  เพื่อความสะดวกของลูกค้าในการเปลี่ยนนาฬิกาที่ซื้อจากทางร้านเราเป็นเรือนอื่นหรือเป็นเงินสดทางร้านเรามีการการันตีราคารับซื้อและเทรดคืน โดยอาจมีการหักค่าซ่อมบำรุงตามสมควหากมีร่องรอยการใช่งานที่เป็นรอยหนัก รอยจิก รอยบิ่นหรือกระจกเป็นรอยและทั้งนี้เรายินดีรับคืนนาฬิกาเต็มจำนวนหากนาฬิกาที่ได้รับจากทางร้านเราไปเป็นนาฬิกาปลอมหรือมีชิ้นส่วนที่ปลอมโดยทางร้านไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

            PIXIU WATCH เป็นกลุ่มคนรักนาฬิกาที่มีการเริ่มสะสมนาฬิกาที่หลากแนวทางและ หลายมุมมอง ตามองค์ประกอบทางด้าน Design, Art ,Crafts ,Machanic ,Value จากความชื่นชอบที่ต่างมุมมองได้รวมตัวมาเป็นผู้ส่งต่อและ ผู้ให้ความรู้นาฬิกาทั้งในด้าน งานกลไก งานศิลปะ และด้านการลงทุนในนาฬิกา เพื่อเป็นการส่งต่อคุณค่าและความรู้ รวมถึงขับเคลื่อนการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนของสะสมที่เรารัก

            PIXIU WATCH จึงเป็นหนึ่งในกลไกที่ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนและ บริการ เรือนเวลาเพื่อให้ของสะสมของพวกเรายังคงคุณค่าทั้งทางจิตใจและ มูลค่าทางตลาดให้คงอยู่

You may also like

Recently viewed