From Swiss to North Korea

From Swiss to North Korea

ในเดือนที่ผ่านมา ข่าวผู้นำเกาหลีเหนือได้ผ่านหน้าหน้าไทม์ไลน์จากสื่อต่าง ๆ จากแหล่งข่าวลับที่เชื่อที่ถือได้? ออกมาวิเคราะห์ความน่าเป็นของท่านผู้นำว...

Read more